clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Dzieci Wołynia - okrucieństwa UPA

Tags: historia, polska, przestępstwa, ukraina, upa, zabójstwa
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author