clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Prezydent o zbrodni wołyńskiej: 'Jedno z najbardziej bolesnych doświadczeń Polaków'

Tags: historia, ludobójstwo, polska, przestępstwa, ukraina, upa
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author