clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Polska wymiera. Więcej zgonów niż narodzin. Jedna z najgorszych sytuacji na świecie

Tags: demografia, ludność, polska
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author