clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Kim jest generał Jaruzelski

Tags: historia, polska, przestępstwa komunizmu, stan wojenny, zsrr
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author