clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Tak Po Prostu - Stan wojenny : o czym milczą media

Tags: historia, polska, przestępstwa komunizmu, stan wojenny, zsrr
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author