clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Zydzi w czasie holokaustu. Wyrzutki

Wierzyli, że jak wyrzucą dzieci z pociągu, to choć one przeżyją. Wyrzutki


- Spotkałem kiedyś rabina z Izraela, który mówi mi tak: "Fajnie - wy w Polsce organizujecie stowarzyszenia, projekty promujące wielokulturowość, przypominające tradycję Żydów i tak dalej. Ale powiedz mi, skąd się wziął u was ten antysemityzm"? No i jak odpowiedzieć na to pytanie, które od razu jest wyrokiem? Myślałem długo i w końcu tak mu odpowiedziałem: Skoro my wszyscy jesteśmy takimi antysemitami, to jak to się stało, że od XVI wieku do końca XIX wieku na obszarze Polski mieszkało 75 procent żydowskiej społeczności świata?
Tags: faszyzm, holokaust, polska, wojna, ww2, Żydzi
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author