clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Francuzi są wściekli. Bo zorientowali się, że jedzą... polskie ślimaki

Tags: francja, jedzenie, polska, żywność
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author