clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Przedstawiciele Kościołów z Polski i Ukrainy podpisali wspólną deklarację w związku z 70. rocznicą z

Tags: polska, ukraina, zabójstwa
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author