clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Niemiecka prasa chwali Wrocław. "Lepszy niż Paryż"

Niemiecka prasa chwali Wrocław. "Lepszy niż Paryż" - Onet Wiadomości

Jak wynika natomiast z danych statystycznych urzędu miasta od momentu przystąpienia Polski do Unii we Wrocławiu mieszka 399 Włochów, 659 Hiszpanów oraz 1075 Niemców. Według danych ambasady włoskiej w Warszawie w całej Polsce żyje około 4000 obywateli włoskiego pochodzenia i ich liczba rośnie
Tags: Wrocław, imigranci, polska
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author