clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Musimy się zdecydować: walczymy czy poddajemy się muzułmanom?

Tags: europa, islam, janusz korwin-mikke, polska
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author