clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Max Kolonko poszedł na wojnę z islamem i został nową gwiazdą internetu.

Tags: islam, polska
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author