clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Czy to jest ORP 'Orzeł'? Unikalne zdjęcia zaginionego okrętu

Tags: historia, polska, wojna, ww2
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author