clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Arabowie okradli właściciela kebaba. Potem wyjęli nóż...

Tags: arabowie, polska, przestępstwa, unia europejska
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author