clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Sikorski: Polska jest zainteresowana importem amerykańskiego gazu

Tags: gaz łupkowy, import, polska, usa
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author