clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Tną powietrze z prędkością ponad 3200 km/h. Pociski polskich karabinów snajperskich Alex

Tags: broń, polska, przemysł, wojsko
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author