clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Rozkazywał rozstrzeliwać więźniów i kraść dzieci. Były dyktator Argentyny Jorge Videla nie żyje

Tags: argentyna, dyktatura, przestępczość
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author