clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Amerykańscy dyplomaci i ich potyczki z językiem polskim

Tags: język polski, polska, usa
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author