clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Paradoks prywatyzacji. Sprzedajemy, gdy jest już za późno

Tags: polska
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author