clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Znany polityk od 35 lat jeździ rowerem po Warszawie [WYWIAD]

Tags: komunikacja, polska, warszawa
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author