clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Megaoszust z USA wykupił sobie skrócenie wyroku

Tags: prawo, praworządność, usa
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author