clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Życie po studencku: jak odżywia się student, co robi w wolnym czasie?

Tags: polska, wykształcenie
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author