clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Wypadki drogowe w Polsce1989-2012 (ДТП в Польше)Niebieska linia - ilość samochodów
Czerwona linia - ilość zabitych w wypadkach drogowych
Голубая линия - число машин
Красная линия - число убитых в ДТП
Tags: polska, wypadki drogowe, ДТП, Польша
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author