clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Miłośnicy Hitlera skazani za publiczne propagowanie nazizmu. Prawomocny wyrok

Tags: faszyzm, hitler, polska, praworządność
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author