clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Sąd o działaniu CBA: Demokratyczne państwo nie może testować uczciwości obywateli. To domena państwa

Tags: polska, prawo, praworządność
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author