clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Usłyszał: albo więzienie, albo psychiatryk. Uciekł do Polski. Byliśmy na pokazie 'Żywie Biełaruś!' [

Subscribe

Comments for this post were disabled by the author