clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Ludzie uciekają z Hiszpanii. Wypędzają ich bieda i kryzys

Subscribe

Comments for this post were disabled by the author