clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

BŚ: Polska awansowała w rankingu warunków do prowadzenia biznesu

Tags: Bank Światowy, gospodarka, polska, ranking
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author