clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Porównanie sił Korei Północnej i Południowej

Tags: Korea Północna, samoloty, uzbrojenie, wojsko
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author