clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

  • Mood:

Największa w Polsce kopalnia gazu i ropy rusza pełną parą

Autor:  wnp.pl (Dariusz Malinowski)  |  25-03-2013 18:20
PGNiG dokonał odbioru końcowego kopalni Lubiatów-Międzychód-Grotów, jednej z największych i najnowocześniejszych inwestycji spółki w ostatnich latach. Dzięki niej zwiększy się krajowe wydobycie ropy naftowej oraz gazu ziemnego ze złóż konwencjonalnych.


Zagospodarowanie złóż LMG jest ważnym krokiem w kierunku zwiększenia wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego przez PGNiG oraz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Złoża LMG należą do największych w Polsce. Ich udokumentowane zasoby wydobywalne ropy naftowej wynoszą ok. 7,25 mln ton, a udokumentowane zasoby wydobywalne gazu ziemnego ok. 7,3 mld m sześc.

Inwestycja LMG obejmuje zagospodarowanie gazu ziemnego i ropy naftowej z 14 odwiertów. Wartość inwestycji to 1,7 mld zł brutto. Wykonawcą inwestycji było konsorcjum w składzie: PBG SA, Tecnimont KT S.p.a., Thermodesign engineering Ltd.

Rozruch technologiczny rozpoczął się w połowie października 2012 r. W lutym br. produkcja z kopalni LMG osiągnęła poziom jednego tys. ton dziennie. 22 marca 2013 roku strony podpisały Protokół Odbioru Końcowego, potwierdzający zgodność wszystkich wybudowanych obiektów z zapisami umowy o generalną realizację inwestycji - na 20 dni przed terminem umownym, przy zachowaniu wysokości nakładów zgodnie z umową. W pierwszych latach eksploatacji kopalnia będzie wydobywać ok. 100 mln m sześc. gazu rocznie oraz ok. 300 tys. ton ropy rocznie.

Dzięki uruchomieniu produkcji ropy z kopalni LMG oraz norweskiego złoża Skarv wydobycie surowca przez spółkę podwoi się z obecnych ok. 500 tys. ton do ok. 1,1 mln ton rocznie.

Pierwsze miesiące pracy nie wykazały negatywnego wpływu kopalni na środowisko. PGNiG ocenia, że obiekt ten będzie miał znikomy wpływ na środowisko.

Kopalnia LMG spełnia wszystkie określone prawem wymagania, w tym również środowiskowe. W wielu przypadkach na obiekcie zastosowano rozwiązania technologiczne i systemy nadzorujące, które znacznie przewyższają wymogi prawne. Należą do nich np.: wysokosprawna instalacja odsiarczania gazu, automatyczny system detekcji wycieku na rurociągach przesyłowych, system monitoringu powietrza oraz zastosowanie na strefach flar z zamkniętą komorą spalania.

W ramach inwestycji zagospodarowano odwierty na złożach ropy i gazu, a także wybudowano instalacje przyodwiertowe, rurociągi kopalniane łączące poszczególne odwierty z Ośrodkiem Centralnym LMG oraz rurociągi do terminalu ekspedycyjnego Wierzbno.

Kopalnia i odwierty znajdują się na terenie dwóch gmin - Drezdenko (Lubuskie) i Międzychód (Wielkopolska). Ok. 70 procent złoża znajduje się w gminie Międzychód. Natomiast kopalnia zlokalizowana jest w gminie Drezdenko.

Tags: bezpieczeństwo energetyczne, gaz, niezależność energetyczna, polska, ropa naftowa
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author