clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Памяти Уго Чавеса

Оригинал взят у baltvilks в Памяти Уго Чавеса

x=dzavez

Это я расстрелял Че Гевару,

Это я штурмовал "Ла Монеду",

Я читал приговор комиссару

И подкладывал бомбу комбеду.


Это мой самолет на рассвете

Прикрывал наступление Франко,

И по окнам в Верховном Совете

Это я в октябре бил из танка.


Ради всех, кто замучен в ГУЛАГе,

Ради душ, опоганеных зоной,

Там, где реют кровавые флаги,

Я всегда буду пятой колонной.


Буду в НАТОвском каждом приказе,

В пуле, в бомбе, в крылатой ракете,

До тех пор, пока красные мрази

Не исчезнут на этой планете.

                                             Стихи ЮрияНестеренко

..................................

Rozstrzelałem to ja Che Guevarę
Szturmowałem to ja „La Monedę”,
Ja skazałem na śmierć komisarza,
Podłożyłem ja bombę "kombiedu".


I w Hiszpanii dałem ja rady
Wojsku Franko w boju pomagałem.
I po gmachu "Najwyższej" tej "Rady"
W pażdzierniku ja z czołgu strzelałem.


Żeby pomścić ofiary GUŁAGu,
Zasypanych bez czci i bez trumny,
Tam, gdzie wciąż są czerwone ich flagi –
Zawsze będę ja "piątą kolumną”.

Będę w każdym NATOwskim rozkazie,
W kule, w bombie, w skrzydlatej rakiecie,
Póki cała czerwona zaraza
Nie pozdycha na naszej planecie.


                        Wytłumaczył City_Shaman

Subscribe

Comments for this post were disabled by the author