clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Grzegorz Brzęczyszczykiewicz, Chrząszczyżewoszyce powiat Łękołody - humor z filmu.

Fragment filmu "Jak rozpętałem 2 wojnę światową".

Tags: film, humor
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author