clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Czerwonym - śmierć! Dobry Czerwony - to martwy Czerwony! J.Korwin-Mikke

Tags: bolszewizm, janusz korwin-mikke, komunizm
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author