clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

MFW przyznał Polsce linię kredytową w wysokości ok. 33,8 mld dol.

18 stycznia 2013 r. Rada Wykonawcza Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) zatwierdziła wniosek polskich władz o udostępnienie Elastycznej Linii Kredytowej (Flexible Credit Line – FCL) w wysokości 22 mld SDR, czyli równowartość ok. 33,8 mld dol. – poinformowało w piątek wieczorem Ministerstwo Finansów.


„Eksperci Funduszu pozytywnie ocenili dotychczasową politykę
makroekonomiczną Polski, co jest warunkiem uzyskania dostępu do FCL. W
przekonaniu MFW, FCL wzmocni zdolność polskich władz do działania w
przypadku ewentualnego pogorszenia sytuacji na międzynarodowych rynkach
finansowych” – wskazano w komunikacie.


Według resortu udostępnienie Polsce FCL odgrywa bardzo ważną rolę z
punktu widzenia zewnętrznej stabilizacji gospodarki, bezpieczeństwa
gospodarczego państwa, ochrony wartości polskiej waluty oraz wsparcia
wiarygodności Polski na międzynarodowych rynkach finansowych.


„Dotychczasowe linie pomogły Polsce utrzymać w okresie kryzysu dostęp do
finansowania rynkowego, sprzyjając obniżaniu premii za ryzyko na
rynkach finansowych, co pozwoliło zmniejszać koszty obsługi
zagranicznego zadłużenia” - napisano.


W maju 2009 r. MFW zaakceptował jednoroczną umowę w ramach elastycznej
linii kredytowej. Umowa wygasła 5 maja 2010 r., a została odnowiona 2
lipca 2010 r. Umowa, tak jak poprzednia, opiewała na 13,69 mld SDR,
czyli ok. 20,43 mld dol. W styczniu 2011 r. MFW wydłużył o dwa lata
okres obowiązywania przyznanej Polsce elastycznej linii kredytowej i
zwiększył dostępne fundusze do 19,166 mld SDR, czyli ok. 30 mld dol.

  FCL przyznawana jest jedynie krajom o wyjątkowo stabilnych fundamentach makroekonomicznych i skutecznej polityce gospodarczej.

Polska zamierza w dalszym ciągu traktować  FCL jako instrument zapobiegawczy i nie zamierza wykorzystywać środków w
ramach przyznanego instrumentu.
Tags: finanse, gospodarka, mfw, polska
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author