clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Polska: Wynagrodzenia w firmach wzrosły o 2,4% r/r

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2012 roku wzrosło o 8,8% w stosunku do poprzedniego miesiąca, a w ujęciu rocznym wzrosło o 2,4% i wyniosło 4111,69 zł, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).
Tags: finanse, gospodarka, polska
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author