clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Краков 01.07.2011. - польская президенция в Евросоюзе

Pokaz multimedialny na fasadzie Sukiennic, przygotowany z okazji powitania polskiej prezydencji UE.
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author