clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Kto kupuje mieszkania w Polsce ?

Kto kupuje polskie mieszkania?

27.06.2011, 14:17 Emmerson

Wydaje się, że najbardziej zainteresowani kupnem nieruchomości w danym kraju powinni być obywatele państw sąsiednich.

Taka sytuacja wynika po pierwsze z niewielkich odległości, a poza tym jest związana z uwarunkowaniami historycznymi i kulturowymi. Warto sprawdzić, czy również w przypadku Polski ta teza jest prawdziwa.

Poniżej zamieszczono zestawienie przedstawiające państwa, których obywatele nabywali największą powierzchnię lokali mieszkalnych w Polsce, w latach 2005 – 2010.


Powierzchnia lokali mieszkalnych nabytych w Polsce przez osoby fizyczne z poszczególnych państw, w latach 2005 – 2010 (mkw.)

Rok     Niemcy    W.Brytania   Irlandia   Ukraina    Holandia  Francja   Italia  Hiszpania

2005     15 133     10 848       6 640     3 618     1 781     5 182     4 490     2 653
2006     15 835     21 747     18 150     5 368     3 597     6 877     5 667     3 905
2007     17 442     33 740     20 671     7 271     3 745     7 690     6 020     6 020
2008     21 767     33 787     24 864     9 643     4 858     8 399     8 113   13 383
2009     25 503     28 336     21 849     9 364     3 297     9 272     9 101     9 409
2010     24 639     19 408     13 444   10 378     8 453     8 208     7 984     7 756

Źródło: Dział Badań i Analiz firmy Emmerson S.A. na podst. danych http://www.mswia.gov.pl

Warto zaznaczyć, że przystąpienie Polski do Unii Europejskiej nie spowodowało od razu znacznego wzrostu zainteresowania naszymi nieruchomościami. Jak widać z powyżej tabeli wzmożony ruch rozpoczął się w 2006 roku. Od tamtej pory zarówno powierzchnia, jak i liczba mieszkań nabywanych przez cudzoziemców w naszym kraju znacznie się zwiększyła.

Wydaje się, że postawiona wcześniej teza znajduje potwierdzenie w naszym przypadku. W ubiegłym roku najwięcej lokali mieszkalnych w Polsce kupili Niemcy, poza tym sporą grupę nabywców stanowili obywatele Ukrainy. W zestawieniu może brakować jedynie przedstawicieli Rosji. Pozostałe sąsiednie kraje nie znalazły się w nim ze względu na niższą liczbę ludności, co oczywiście znajduje odzwierciedlenie w bezwzględnej wielkości popytu. Co ciekawe, na drugim miejscu sytuują się Anglicy, później Irlandczycy, a już dalej Holendrzy i Francuzi, reprezentujący państwa, z którymi nasz kraj bezpośrednio nie graniczy. Należy jednak pamiętać, że za taki rozwój wypadków odpowiadają w pewnym stopniu względy historyczne. Po przystąpieniu Polski do Wspólnoty Europejskiej, nabycie nieruchomości w naszym kraju przez osoby z zagranicy uległo znacznemu uproszczeniu. Niewątpliwie wykorzystała to grupa polskich emigrantów, bądź też ich potomków, którzy w pewien sposób nadal czują się związani z naszym krajem. Poza tym nie należy zapominać, że otwarcie granic przyczyniło się do emigracji zarobkowej Polaków, właśnie głównie do Anglii oraz Irlandii. Proces ten bez wątpienia przyczynił się do poznania Polski przez obywateli tych państw – również tym należy tłumaczyć spore ich zainteresowanie mieszkaniami położonymi w naszym kraju.
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author