clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

USA staną się największym producentem ropy na świecie

To oni staną się największym producentem ropy na świecie

Poniedziałek, 12 listopada 2012

Za niecałych dziesięć lat Stany Zjednoczone staną się największym producentem ropy na świecie. Spadająca zależność USA od importu ropy i gazu będzie największą zmianą w kwestiach energetycznych, jaką prognozuje Międzynarodowa Agencja Energii w dorocznym raporcie World Energy Outlook 2012. Agencja wskazuje też na wagę efektywności wykorzystania energii.

Za niecałych dziesięć lat Stany Zjednoczone staną się największym producentem ropy na świecie
Za niecałych dziesięć lat Stany Zjednoczone staną się największym producentem ropy na świecie /AFP
Jak stwierdza Agencja, obserwujemy daleko idące przemiany rynku energii w USA, a ich efekt będzie odczuwalny daleko poza Ameryką Północną i sektorem energii. MAE podkreśla, że wzrost wydobycia rodzimej ropy i gazu w USA, wywołany zastosowaniem technologii pozwalających uwolnić tzw. ropę zaciśniętą i gaz z pokładów łupkowych wzmaga aktywność gospodarczą, dając przemysłowi dodatkową przewagę konkurencyjną w postaci tańszej energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Agencja przewiduje, że około 2020 r. USA staną się największym światowym producentem ropy naftowej - wyprzedzając przynajmniej do 2025 r. Arabię Saudyjską - i jednocześnie odczują wpływ nowych, oszczędnych rozwiązań w sektorze transportu. W efekcie import ropy będzie spadał do tego stopnia, że około 2030 r. Ameryka Północna stanie się eksporterem ropy naftowej netto - oceniła MAE. Według Agencji, Stany Zjednoczone, które obecnie importują około 20 proc. całkowitego krajowego zapotrzebowania na energię, stają się niemal samowystarczalne, co jest "bezprecedensowym zjawiskiem" w porównaniu do większości innych państw importujących nośniki energii.

Zdaniem Agencji, przyspieszy to przesunięcie kierunku międzynarodowego handlu ropą do Azji, przez co z kolei ważną kwestią stanie się bezpieczeństwo strategicznych dróg transportu bliskowschodniej ropy na rynki azjatyckie.

MAE stwierdziła też w raporcie, że popyt na energię w krajach OECD nieznacznie wzrasta, ale zarazem widoczne jest wyraźne odejście od ropy, węgla i - w niektórych państwach od energii jądrowej - w kierunku gazu ziemnego i źródeł odnawialnych (OZE). Jednak pomimo wzrostu udziału niskoemisyjnych źródeł energii, światowy bilans energetyczny pozostaje zdominowany przez paliwa kopalne wspierane subsydiami. MAE zauważa, że subsydia te - najbardziej rozpowszechnione na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej - osiągnęły w 2011 r. poziom 523 mld dolarów, sześć razy większy niż subsydia dla OZE w skali globalnej.

MAE zauważa też, że rosną oddziaływania między poszczególnymi paliwami, rynkami i cenami, wobec czego decydenci polityczni szukający jednoczesnych osiągnięć w zakresie bezpieczeństwa energetycznego oraz celów gospodarczych i środowiskowych stają przed coraz bardziej złożonymi, a czasami sprzecznymi, wyborami.

Agencja ocenia też, że mimo, iż efektywność energetyczna jest powszechnie uznawana za kluczową opcję w rękach decydentów politycznych, obecne wysiłki są dalece niewystarczające, aby wykorzystać jej pełny potencjał. Nawet biorąc pod uwagę najnowsze plany największych konsumentów energii, potencjał podniesienia efektywności energetycznej - rzędu 80 proc. w sektorze budowlanym i ponad 50 proc. w przemyśle - pozostaje niewykorzystany.

Według Agencji, gdyby w ramach polityk energetycznych poszczególnych państw szeroko brać pod uwagę efektywność, wzrost zapotrzebowania świata na energię pierwotną byłby o połowę mniejszy i to bez żadnych wielkich przełomów technologicznych.

Agencja zaleca więc rządom, by pokazywać wartość efektywności energetycznej poprzez mierzenie jej wyników i upublicznianie efektów, kwestie efektywnościowe powinny być częścią procesu decyzyjnego na poziomie rządów, przemysłu i społeczeństwa. Decydenci muszą tworzyć i wspierać modele biznesowych, finansować środki transportu i zapewniać zachęty, aby inwestorzy mieli odpowiedni udział w korzyściach z efektywności - podkreśliła MAE. Działania w zakresie monitorowania, weryfikacji i egzekwowania są najważniejsze, aby osiągnąć spodziewane oszczędności energii - napisano w raporcie.

PAP, interia.plTags: bezpieczeństwo energetyczne, gaz, gaz łupkowy, ropa naftowa, usa
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author