clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Krzyż Niepodległości - polskie odznaczenie państwowe
Krzyż Niepodległości i Medal Niepodległościpolskie wojskowe odznaczenia państwowe okresu międzywojennego.

Krzyż i Medal Niepodległości zostały ustanowione rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 29 października 1930 roku o Krzyżu i Medalu Niepodległości[1], w celu "odznaczenia osób, które zasłużyły się czynnie dla niepodległości Polski w okresie przed wojną światową lub podczas jej trwania oraz w okresie walk orężnych polskich w latach 1918 – 1921, z wyjątkiem wojny polsko-rosyjskiej na obszarze Polski". Przejściowo w okresie 1954 - 1959 nadawany na emigracji. Ponownie ustanowiony od września 2010.

11 listopada obchodzone jest w Polsce święto państwowe odzyskania niepodległości kraju.
wikipedia.org

Tags: polska
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author