clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Francja wydaliła radykalnego imama

Francja wydaliła radykalnego imama

30.10.2012.
Francuskie MSW poinformowało w środę o wydaleniu radykalnego

imama znanego z antysemickich kazań i nawoływań do dżihadu. Mohamed
Hammami, który wygłaszał kazania w meczecie Omara w Paryżu, został
wydalony do swojej rodzinnej Tunezji.


Oprócz głoszenia antysemickich poglądów Hammami bronił przemocy wobec

kobiet, m.in. wzywał do wychłostania na śmierć kobiety, która popełniła
cudzołóstwo.

Tunezyjski imam od lat przebywał we Francji, skąd w ostatniej dekadzie deportowano co najmniej 146 islamistów, w tym 34 imamów.

Tags: francja, islam, muzułmanie
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author