clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Алкоголь в Польше. Alkohol w Polsce

Сколько алкоголя в год пиют поляки? По данным ВОЗ, пьют меньше, чем многие ее соседи: 10,6 литров на человека старше 15 лет (на основе 100-процентного спирта.).

Например, Чешская Республика потребляет 15 литров на душу населения.

6,5 литра алкоголя происходит от пива, 3,7 л с водки , и только 0,4 литра с вина

Польша является крупнейшим производителем водки в Европейском Союзе и четвертым в мире - после США, России и Украины.


Ile Polak rocznie wypija alkoholu? Według WHO pijemy go mniej niż wielu sąsiadów: 10,6 l na osobę powyżej 15 roku życia (w przeliczeniu na 100-proc. alkohol).

Dla przykładu Czech wypija 15 l.

6,5 l alkoholu wypitego przez Polaka pochodzi z piwa, 3,7 l z napojów spirytusowych, a z wina tylko 0,4 l.

Polska jest największym producentem wódki w Unii europejskiej i czartym na świecie - po Stanach Zjednoczonych, Rosji i Ukrainie.
Tags: Польша, Чехия, алкоголь
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author