clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Inflacja w Polsce we wrześniu 2012

GUS: inflacja wyniosła 3,8 proc.

Inflacja we wrześniu wyniosła 3,8 proc. rdr wobec takiego samego poziomu w sierpniu - poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Analitycy spodziewali się wzrostu inflacji do poziomu 3,9 proc. rok do roku.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2012 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%.

Jak informuje GUS, w poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie podwyżki opłat związanych z transportem (o 0,8%), mieszkaniem (o 0,2%), a także wzrost cen odzieży i obuwia (o 0,6%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,08 pkt proc., 0,06 pkt proc. i 0,03 pkt proc. Niższe ceny w zakresie rekreacji i kultury (o 0,8%), żywności (o 0,1%) oraz zdrowia (o 0,2%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,06 pkt proc., 0,02 pkt proc. i 0,01 pkt proc.

Tags: gospodarka, inflacja, polska
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author