clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Michaił Chodorkowski dla niemieckiej telewizji: to Putina powinien spotkać los, który mi zgotował

Subscribe

Comments for this post were disabled by the author