clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Olsztyn: pod koniec sierpnia ruszy budowa sieci tramwajowej

Tags: eu, komunikacja, polska, tramwaje, transport miejski, ue, unia europejska
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author