clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Polskie myśliwce przeleciały nad Białorusią

Tags: Białoruś, f-16, poland, pologne, polska, samoloty, wojsko
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author