clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Eksperci: Rosja jest głównym zagrożeniem dla Gruzji i Ukrainy

Subscribe
Comments for this post were disabled by the author