clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Dla Białorusinów stabilność ważniejsza od wolności.

Sondaż: Dla Białorusinów stabilność ważniejsza od wolności.

bsn, PAP 2012-06-18,

Dla Białorusinów stabilność jest ważniejsza niż wolność - tak wynika z sondażu białoruskiego niezależnego ośrodka badań społecznych Zierkało-Info, podaje opozycyjny portal udf.by.

Ponad połowa respondentów zapytana, co jest obecnie najważniejsze w życiu społecznym Białorusi, wybrała rozkwit gospodarczy. Drugą najchętniej wybieraną odpowiedzią była stabilność - wskazało ją 44 proc. Białorusinów.

Na dalszych miejscach znalazły się: przestrzeganie prawa - odpowiedź tę wskazało 37 proc. ankietowanych i demokracja - co czwarte wskazanie. Tylko co piąty ankietowany (dokładnie 19 proc.) wymienił wolność jako najważniejszą. Jeszcze mniej pytanych - 18 proc. - za najważniejszą uznało cierpliwość i praworządność.

Stabilność jako najważniejszą wybierały głównie osoby dojrzałe, powyżej 40. roku życia. Częściej to wskazanie wybierały kobiety. Co ciekawe, demokrację i wolność wskazywali najczęściej pracownicy państwowi, osoby wykonujące zawody techniczne i twórcze oraz studenci.

Sondaż przeprowadzono w dniach 14-28 maja na próbie 2998 osób powyżej 18. roku życia. Margines błędu wynosił 0,6 proc.

Tekst pochodzi z serwisu Wyborcza.pl - http://wyborcza.pl/0,0.html © Agora SA

Tags: Białoruś, dyktatura, gospodarka, wolność, менталитет народа
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author