clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Societe Generale: Europa będzie odchodzić od długoterminowych kontraktów na gaz

Tags: ceny, ec, eu, europa, europe, gaz, gazprom, import, ue, unia europejska
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author