clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Polski eksport rośnie na Wschód

Dane GUS: eksport rośnie, ale głównie na Wschód

pat 2012-06-12,

Czkawką odbija się nam pogorszenie koniunktury w państwach strefy euro. Nasza sprzedaż zagraniczna rośnie już w zasadzie tylko dzięki Rosji, Ukrainie, Białorusi...
Eksport rośnie, ale głównie na Wschód

1,5 proc. - takim wzrostem eksportu może się pochwalić Polska po czterech miesiącach tego roku.

W ubiegłym roku eksport wyniósł ponad 135 mld euro i wciąż rósł w bardzo przyzwoitym tempie. Jednak na wynikach z początku tego roku odbija się już hamowanie wzrostu PKB lub nawet recesja u naszych głównych partnerów handlowych. Do kwietnia wyeksportowaliśmy towary za 44,8 mld euro - podał właśnie GUS. To jedynie o 1,5 proc. więcej niż w pierwszych czterech miesiącach ubiegłego roku.

Wciąż największy udział w handlu z Polską mają kraje Unii Europejskiej. Jednak gdy przyjrzeć się bardziej szczegółowym danym GUS, okaże się, że to nie bogate kraje Zachodu napędzają nasz eksport, ale biedniejsza Europa Środkowo-Wschodnia. Do niej GUS zalicza m.in. Rosję, Ukrainę i Białoruś (nie kraje UE).

Do strefy euro trafiły towary za 23,9 mld euro. To o 2,6 proc. mniej niż rok wcześniej. W tym samym czasie eksport do krajów ESW wzrósł niemal o ponad 20 proc. Choć trzeba przyznać, że wartość wysyłanych tam towarów jest znacznie niższa - około 4 mld euro. Sama Rosja "wypracowała" 2,3 miliarda euro eksportu i było to niemal 30 proc. więcej niż w tym samym czasie 2011 roku.

W imporcie tendencje są podobne. Sprowadziliśmy towary za 48,5 mld euro, co oznacza spadek o 0,8 proc. Jednocześnie import ze strefy euro spadł o 5,3 proc., a ze Wschodu wzrósł o jedną czwartą (wartościowo to jednak tylko 8 mld euro).

Naszym najważniejszym partnerem handlowym wciąż są Niemcy - tam trafia jedna czwarta eksportu z Polski, Niemcy odpowiadają za jedną piątą importu naszego kraju.

Tekst pochodzi z serwisu Wyborcza.biz - http://wyborcza.biz/Waluty/0,0.html © Agora SA

Tags: Białoruś, eksport, gospodarka, polska, rosja, ukraina
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author