clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Po powrocie do drachmy Grecy będą biedniejsi od Polaków

NBG: Po powrocie do drachmy Grecy będą biedniejsi od Polaków

mapi 2012-05-30


Narodowy Bank Grecji opublikował raport na temat skutków wyjścia Grecji ze strefy euro. Wynika z niego, że przychody per capita przeciętnego Greka spadną w wyniku przejścia na drachmę o 55 proc. i w efekcie będą niższe niż Chorwatów, Łotyszy i Polaków.

O 55 proc. według raportu NBG ma się też zmniejszyć wartość bankowych depozytów, a także nieruchomości. Przychody per capita na głowę Greka mają spaść w ciągu roku z obecnych 19,4 do 8,7 tys. euro, co oznacza, że przychody Greków będą mniejsze niż Chorwatów, Polaków czy Łotyszy.

To nie koniec alarmujących danych: PKB w wyniku wyjścia ze strefy euro ma się skurczyć o 22 proc., a stopa bezrobocia skoczyć aż do 34 proc., co uderzy głównie w młodych ludzi (wśród których stopa bezrobocia już teraz sięga 50 proc.) i kobiety.

Inflacja według projekcji NBG miałaby skoczyć do 32 proc., a wartość nowej drachmy zdewaluuje się o 65 proc. "Wyjście Grecji ze strefy euro nie jest już nierealistycznym scenariuszem z małym poziomem prawdopodobieństwa" - czytamy w raporcie NBG.

Jednocześnie analitycy banku przestrzegają, że znacząco wzrośnie poziom "złych kredytów", których Grecy nie będą mogli spłacić. Ma on wynieść aż 33,3 proc.

Tekst pochodzi z serwisu Wyborcza.biz - http://wyborcza.biz/biznes/0,0.html © Agora SA

Tags: euro, grecja, polska, ubóstwo
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author