clickkey (clickkey) wrote,
clickkey
clickkey

Niemcy w Lublinie w czasie wojny

Hans Frank

Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Mężczyzna z wyciągniętą ręką na czele to sam generalny gubernator Hans Frank. Złowieszcza postać, prawnik, który był w stanie usprawiedliwić każde bezprawie. Za swoje czyny został skazany przez Trybunał w Norymberdze na karę śmierci i powieszony. Kilka lat wcześniej tak wizytował niemieckie oddziały w Lublinie

Tags: historia, polska, wojna, ww2
Subscribe
Comments for this post were disabled by the author